(krok 1 z 2)

Imię i nazwisko
E-mail
Forma działalności
Forma opodatkowania
Podatnik Vat
Transakcje unijne
Transakcje pozaunijne
Rodzaje prowadzonej działalności
Ilość dokumentów
Ilość pracowników
Ilość zleceniobiorców
Uwagi
(krok 1 z 2)