• rachunkowość Łódź

    Biuro Doradztwa Inwestycyjnego

    CENTER OFFICE

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatki, a zatem kompleksowe prowadzenie spraw księgowo - podatkowych firmy, pełną obsługę kadrowo - płacową, biuro rachunkowe, rozliczenia pracownicze, doradztwo w zakresie form zatrudnienia, doradztwo podatkowe w Łodzi, wymiana z organami podatkowymi oraz ZUS.

Zarząd powierniczy

Zarząd powierniczy

reprezentacja Klientów, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, na każdym etapie postępowań kontrolnych, podatkowych, odwoławczych, a także postępowań przed sądami administracyjnymi - nasze długoletnie doświadczenie zawodowe zapewnia wysoki poziom merytoryczny udzielanych porad i argumentacji, przedstawianej zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami administracyjnymi.

AUDYTY FINANSOWE

AUDYTY FINANSOWE

ważne miejsce w naszej ofercie zajmują audyty finansowe. Posiadamy doświadczenie w zakresie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i przyjętą polityką rachunkowości. Wynikiem przeprowadzenia audytu finansowego jest dostarczenie pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej firmy, ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości  i obszarów wymagających poprawy. Efektem prac audytorskich jest opinia i raport z badania ukazujący stan faktyczny przedsiębiorstwa.

Wierzymy, że umiejętność podejmowania świadomych i mądrych decyzji finansowych jest niezbędna by osiągnąć sukces w życiu biznesowym, dlatego możemy być partnerami w procesie budowania i rozwoju przyszłości finansowej naszych Klientów.

Profesjonalizm, zaufanie, otwarty dialog i wysoka jakość świadczonych usług stanowią fundamenty współpracy. Z doświadczenia wiemy, że cechy te są pożądane zawsze, a szczególnie w dziedzinie rozliczeń podatkowych i doradztwie finansowym.

Center Office - Biuro Doradztwa Inwestycyjnego - Spółka Cywilna, powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług w zakresie szeroko pojętego doradztwa finansowo - ekonomicznego.

Rachunkowość Łódź Naszym głównym polem działania jest stała obsługa księgowa małych i średnich firm. Dążymy do zapewnienia naszym Klientom komfortu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przejęcie obowiązków związanych z powadzeniem spraw księgowo - podatkowych oraz kontaktów z organami podatkowymi. Łączymy wiedzę  w dziedzinie polskich procedur podatkowych i międzynarodowego prawa podatkowego z praktyką - popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym  w administracji skarbowej. Tym samym, naszą rolą jest wspieranie w rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów, w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Cennik

Ceny usług realizowanych przez nasze biuro rachunkowe w Łodzi ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem w zależności od charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności.

Center Office
ul. Brzeźna 18 lok.2
90-303 Łódź

Pon - Pt: 10 - 14